TÆKNI OG RANNSÓKNARSTOFA

DAGLEGAR PRUFUR OG MIKIÐ EFTIRLIT MEÐ GÆÐUM

BM Vallá starfrækir tvær fullkomnar rannsóknarstofur.  Önnur er staðsett við Bíldshöfða og sinnir daglegum prófunum á steypu, hellum og íblendiefni í steypar vörur.

Á rannsókarstofunni í Garðabæ fer fram þróun og rannsóknir á efni og eiginleikum múrvara BM Vallá.  Múrefnin eru hönnuð til að þola sérstakelga vel íslenskt verðurfar og er ströngustu stöðlum um ISO vottun þar einnig fylgt eftir.

Starfið í Garðabæ skiptist í framleiðslueftirlit og vöruþróun. Aðstæður á rannsóknastofunni eru samkvæmt gildandi EN stöðlum og prófanir gerðar í samræmi við þá. Framleiðsla á múrefnum, eftirlit með framleiðslu og vöruþróun eru vottuð ferli samkvæmt ISO 9001

Einar Einarsson er framkvæmdastjóri steypuframleiðslu.

Björn Davíð Þorsteinsson er framkvæmdastjóri múrverksmiðju.

MEÐAL PRÓFANA SEM GERÐAR ERU Í NORÐURHRAUNI

Styrkleikamælingar
Flæðimælingar
Mælingar á opnunartíma múrefna
Viðloðunarmælingar
Vatnsheldnimælingar
Fjaðurstuðulsmælingar