JAFNLAUNASTEFNA BM VALLÁ

Stefna fyrirtækisins er að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar.
Forstjóri ber ábyrgð á jafnlaunakerfi fyrirtækisins. Hann ber einnig ábyrgð á stefnunni og að þeim lagalegu kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé framfylgt.
Mannauðsstjóri er tilnefndur fulltrúi fyrirtækisins varðandi jafnlaunakerfi og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85:2012.
Gæðastjóri hefur umsjón með árlegum innri úttektum á Jafnlaunakerfi fyrirtækisins.
Til að framfylgja jafnlaunastefnu skuldbindur fyrirtækið sig til að skjalfesta, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfisins í samræmi við kröfur staðalsins og ákvarða hvernig kröfur hans verða uppfylltar. BM Vallá mun innleiða verklag og skilgreina viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni, kynvitund eða öðrum ómálefnalegum ástæðum. Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu fyrirtækisins.
Markmið BM Vallá er að vera eftirsóttur vinnustaður þar sem allir hafi jöfn tækifæri í starfi.
Til að ná því markmiði mun fyrirtækið:

  • Innleiða vottað, skjalfest jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012.
  • Framkvæma launagreiningu árlega þar sem kannað er hvort óútskýrður launamunur hafi myndast.
  • Bregðast við frávikum með stöðugum umbótum og eftirliti.
  • Framkvæma innri úttekt á jafnlaunakerfi sem hluta af gæðastjórnunarkerfi BM Vallá.
  • Tryggja upplýsingaflæði innan fyrirtækis og halda rýni stjórnenda árlega.
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma og staðfesta með úttekt lagalegar skuldbindingar.
  • Kynna stefnuna fyrir starfsmönnum BM Vallá og við ráðningu nýrra starfsmanna.
  • Birta Jafnlaunastefnu BM Vallá á innri og ytri vef fyrirtækisins.