MANNAUÐSSTEFNA BM VALLÁ

Mannauðsstefnan endurspeglar vilja fyrirtækisins til að vera eftirsóttur vinnustaður sem byggir á sterkri sögu. Við erum fjölbreytt liðsheild – efnið sem framtíðin byggir á.

Stefnunni er ætlað að tryggja starfsmönnum sem bestu starfsskilyrði og möguleika til að vaxa og dafna. Mikil áhersla er lögð á faglega vinnu þar sem ferlar, árangur og stöðugar úrbætur eru hafðar að leiðarljósi. Við tilheyrum liðsheild þar sem metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis.

Sjá einnig kafla um mannauð í sjálfbærniskýrslu.

Mönnun og fræðsla
Hæft starfsfólk, sterk og fjölbreytt liðsheild

Samskipti og gleði
Virðing, virkt upplýsingaflæði og góður andi

Heilsa og öryggi
Vellíðan í starfi og jafnvægi milli vinnu og einkalífs

Kaup og kjör
Jafnrétti, jöfn tækifæri og samkeppnishæf laun