Pure North Recycling endurvinnur plast með umhverfisvænum orkugjöfum og er jarðvarminn þar í aðalhlutverki. Í dag er Pure North Recycling eina fyrirtækið á Íslandi sem endurvinnur plast að fullu. Í endurvinnslunni er óhreinum plastúrgangi breytt í plastperlur sem seldar eru til framleiðslu á nýjum plastvörum hér á landi og erlendis. Plastmengun er alvarlegt umhverfisvandamál af mannavöldum sem fer sívaxandi. Mikilvægt að er hver þjóð verði sjálfbær með sínu hringrásarhagkerfi og endurvinni sitt plast. Markmið endurvinnslunnar er að plast verði aftur að plasti og að fullvinnslan skilji eftir sig sem minnst eða ekkert kolefnisspor en engin kemísk efni eru notuð við vinnsluna. Vinnsluaðferð Pure North Recycling er einstök á heimsvísu, umhverfisvæn og byggir á íslensku hugviti.

Plastmengun er farin að hafa áhrif á vistkerfið í heild og ekki síst vistkerfi hafsins. Íslendingar eiga mikið undir í sjávarútvegi og ferðaþjónustu með ósnortna náttúru í forgrunni og nú ógnar þessi þróun afkomu okkar og velferð. Starfsemi Pure North fellur vel að aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftlagsmálum sem og aðgerðaráætlun í málefnum plasts. Plast á að verða aftur plast en fyrir hvert tonn sem endurunnið er að plasti sparast 1,8 tonn af olíu. Í vistferilsgreiningu sem unnin var fyrir Pure North Recycling er gerður samanburður á vinnsluaðferðum Pure North Recycling við endurvinnslu annars staðar í Evrópu og í Asíu. Í þeim niðurstöðum kemur fram að lægstu umhverfisáhrifin eru á endurvinnslu Pure North Recycling á Íslandi. Umhverfisáhrifin eru lægst í 13 af 14 áhrifaflokkum. Samkvæmt þessum niðurstöðum verður koltvíoxíðssparnaður af vinnslu Pure North Recycling upp á 1,52 tonn CO2 íg. á hvert tonn af plasti, eða 105% meiri sparnaður en í endurvinnslu í Evrópu.