Starfsemin tengd Heimsmarkmiðum SÞ

Við tengjum starfsemina við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og endurspegla þau áherslurnar okkar er kemur að loftslagsmálum og samfélagsábyrgð.  Sjálfbærnistefna BM Vallár er lýsandi fyrir áherslurnar í samfélagslegri ábyrgð og tekur stefnan mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í tengslum við umhverfisleg-, félagsleg- og stjórnháttaviðmið.

BM Vallá hefur sett fimm heimsmarkmið í forgang sem eru í takt við stefnumörkun fyrirtækisins.

Þessi markmið eru eftirfarandi: 5: Jafnrétti kynjanna | 9: Nýsköpun og uppbygging | 11: Sjálfbærar borgir og samfélög | 12: Ábyrg neysla og framleiðsla | 13:Aðgerðir í loftslagsmálum

Stjórnháttaviðmið

Nýsköpun og fjárhagslegur styrkur

 • Við notum allar auðlindir eins hagkvæmlega og hægt er og stefnum á að viðhalda heilbrigðum fjármagnskostnaði
 • Við fjárfestum í nýsköpun og þróun á framsæknum umhverfisvænni framleiðsluaðferðum og vöru
 • Við tökum þátt í verkefnum utan fyrirtækisins sem stuðla að þróun og notkun á umhverfisvænni framleiðslu og efn

  Eftirfylgni við lög og reglur ásamt gagnsæi

  • Við tryggjum samræmi við alþjóðleg mannréttindalög, gegn spillingu og vinnurétt starfsfólks með ferlum innan fyrirtækisins svo sem stefnu um vernd uppljóstrara
  • Við gerum strangar kröfur um viðskipti okkar við birgja og samstarfsaðila
  • Við tryggjum að hver staða innan fyrirtækisins sé mönnuð með hæfasta einstaklingnum án tillits til kyns, trúarbragða, kynþáttar eða kynhneigðar

  Félagsleg viðmið

  Framúrskarandi heilbrigðis- og öryggismál

  • Við ætlum að efla öryggismenningu og setjum öryggi og heilsu starfsfólks í forgang
  • Við ætlum að tryggja að allt starfsfólk skili sér heilt heim að loknum vinnudegi
  • Við ætlum að ná töpuðum tíma vegna vinnuslysa niður í núll
  • Við ætlum að efla öryggismenningu og rekum öflugt forvarnar- og fræðslustarf til að koma í veg fyrir slys eða sjúkdóma af völdum starfseminnar

   Ábyrgur samfélagsþegn

   • Við viljum vera eftirsóknarverður vinnustaður sem tryggir góð starfsskilyrði og möguleika til starfsþróunar
   • Við veitum aðgengilegar upplýsingar um starfsemina, árangurinn og framleiðsluna
   • Við ætlum að vera virkur þátttakandi í verkefnum í nærsamfélaginu
   • Við höldum úti samfélagssjóðnum Hjálparhella BM Vallá og styðjum við samfélagsleg verkefni

   Umhverfisleg viðmið

   Eflum hringrásarhugsun

   • Við stefnum á kolefnishlutleysi í starfseminni árið 2030
   • Við ætlum að minnka kolefnisspor á hvern framleiddan rúmmetra um 30% fyrir 2024
   • Við ætlum að efla hringrásarhugsun í starfseminni, t.d. með því að draga úr úrgangi sem er óflokkaður
   • Við munum stöðugt auka endurnýtingar- og endurvinnsluhlutfall í allri okkar framleiðslu

    Ábyrg notkun auðlinda

    • Við ætlum að minnka sement í steypuuppskriftum okkar
    • Við ætlum að vera enn ábyrgari í notkun á auðlindum vatns og rafmagns
    • Við ætlum að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis með ábyrgri skipulagningu (e. logistic) á flota og flutningum
    • Við höfum í heiðri ábyrga nýtingu auðlinda í allri okkar starfsemi ásamt því að lágmarka sóun í starfseminni