Beint í efni

UMHVERFIS- OG LOFTSLAGSMÁL


Við stefnum á kolefnishlutleysi 2030

Umhverfismál og sjálfbær nýting auðlinda er rauður þráður í starfseminni og hefur BM Vallá sett sér það metnaðarfulla markmið að verða umhverfisvænsti steypuframleiðandi landsins. Markvisst er stefnt að því að starfsemi og steypuframleiðsla BM Vallár verði kolefnishlutlaus árið 2030.

Vistvænni steypa er forgangsmálið

Markmið um kolefnishlutleysi í starfseminni kallar á markvissa vöruþróun og nýsköpun ásamt breytingum á verkferlum og metnaðarfullum mótvægisaðgerðum svo hægt verði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í öllu sem við kemur framleiðslu BM Vallár.

Sementshlutinn er um 85-90% af heildarlosun CO2 í starfsemi BM Vallár og er það því forgangsmál að bjóða upp á nýjar tegundir steypu sem eru með vistvænna sementi. Nú þegar getur fyrirtækið boðið viðskiptavinum sínum upp á Berglindi, vistvænni steypu sem er með allt að 45% minna kolefnisspor.

Lesa meira

Berglind er vistvænni steypa

Hvernig ætlum við að ná markmiðinu?

Við höfum nú þegar kortlagt aðgerðir (sjá skýringarmynd neðar) sem nema um 80% af takmarkinu um kolefnishlutleysi og vinnum markvisst að því að finna lausnir á því sem upp á vantar. Við munum vinna á fimm mismunandi sviðum til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og nú þegar eru í notkun nýjar tegundir sements sem valda mun minni losun kolefnis. 

Til að ná markmiðinu munum við einnig gera aðrar ráðstafanir eins og að nota steypu í hringrásarhagkerfi, draga úr notkun sements eftir föngum, þar sem það á við, og að styðja við verkefni á sviði kolefninsbindingar, eins og skógrækt, endurheimt votlendis o.fl.

Skýringarmynd BM Vallá um leiðina, áherslur og markmið um kolefnishlutleysi 2030.

Þverfaglegt samstarf

Við leggjum við okkur fram um að taka þátt verkefnum og samstarfi sem er ætlað að hreyfa við ákvörðunaraðilum, hönnuðum og öðrum samstarfsaðilum sem vilja gera mannvirkjagerð vistvænni.

Mikil gróska og nýsköpun á sér stað í starfsemi BM Vallár ásamt því að unnið er að fjölmörgum verkefnum með samstarfsaðilum í átt að vistvænni lausnum í mannvirkjagerð. Erum einnig þátttakendur í spennandi hringrásartengdum og umhverfisvænum samstarfsverkefnum.

Meðal nokkurra samstarfsverkefna er hönnun á steyptu Hringrásarhúsi sem verður hægt að taka í sundur og setja saman aftur, bygging á umhverfisvænni staðsteyptum íbúðarkjarna, þróun nýrra steypuuppskrifta með glermöl og possólanaefni, föngun kolefnis sem er dælt í steypu og alþjóðlegt samstarfsverkefni um svokallaða Norðurslóðarsteypu.

Grænir verktakar

Grænir verktakar er samstarfsverkefni BM Vallár við verktaka sem felur í sér sameiginlega ábyrgð í endurvinnslu umbúða. Verktaki skuldbindur sig til að safna saman tómum múrpokum eftir notkun í sérmerkta sekki sem BM Vallá útvegar. BM Vallá tekur síðan við pokunum og skilar þeim til endurvinnslu.

Hafðu samband við okkur ef þú vilt vera Grænn verktaki hjá BM Vallá.

Umhverfisstefna

Umhverfisstefna BM Vallár tekur tillit til daglegrar starfsemi, við alla framleiðslu, við val á birgjum og þjónustuaðilum.

BM Vallá

Árangur í umhverfismálum

Margvíslegur árangur hefur náðst við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í starfseminni. Frá árinu 2020 höfum við lækkað kolefnisspor steypunnar um 14,3% eða 5.200 tCO2. Það samsvarar losun frá 3.200 meðalfólksbílum á ári.

Í sjálfbærniskýrslu okkar birtum við árangur ársins í umhverfismálum og árið 2022 náðum við m.a. eftirfarandi:

  • Við drógum úr losun gróðurhúsalofttegunda í starfseminni milli ára sem nemur 5,6%. 
  • Við jukum notkun á umhverfisvænna sement um 35%. Við kynntum Berglindi, vistvænni steypu, til leiks sem er með 40% minna kolefnisspori heldur en hefðbundin steypa.

Múr- og flotblöndur

Allar múr- og flotblöndur sem BM Vallá framleiðir uppfylla skilyrði Svansins til að vera notaðar í byggingar eða endurbætur húsa sem stefna að umhverfisvottun.

Framleiðslan fer fram innanlands þar sem uppistaðan af hráefninu kemur úr nærumhverfinu fyrir utan sementið sem er innflutt frá Noregi.