Beint í efni

BERGLIND | VISTVÆNNI STEYPA


Vistvænni steypa. Berglind

Allt að 45% minna kolefnisspor*

BM Vallá kynnir með stolti Berglindi – vistvænni steypu, fyrir metnaðarfulla hönnuði og framkvæmdaraðila á byggingarmarkaði sem vilja umhverfisvænni lausnir. Hægt að fá Berglindi með allt að 45% minna kolefnisspori heldur en sambærileg steypa og unnið er stöðugt að því að bjóða fram enn vistvænni steypu með það að markmiði að ná fram kolefnishlutleysi 2030.

Núna fæst Berglind í þremur flokkum með mismiklum kolefnissparnaði:

Berglind
Er almenn og vistvænni steypa frá BM Vallá með kolefnissparnaði sem er a.m.k. 20% samanborið við hefðbundna steypu*

Berglind | Svan
Er vistvænni steypa sem er leyfð fyrir Svansvottuð hús og er kolefnissparnaður frá 20-35% samanborið við hefðbundna steypu*

Berglind | Plús
Er vistvænasta steypan okkar og er kolefnisparnaður mismunandi milli verkefna og tekur mið af umfangi, byggingarhlutum og efnisframboði hverju sinni. Mögulegur kolefnissparnaður getur verið allt að 45% samanborið við hefðbunda steypu*

*Samanborið við steypu samkvæmt kröfu byggingarreglugerðar. 

Byggjum til framtíðar með vistvænni steypu

Viðmið og áherslur byggingariðnaðarins eru að breytast og hafa bæði fyrirtæki og hið opinbera skilgreint metnaðarfull markmið um vistvænni mannvirkjagerð. Þá eru gerðar kröfur um að mannvirki nútímans og framtíðarinnar séu í senn endingargóð, heilnæm og umhverfisvænni með tilheyrandi áherslum á hringrásarlausnir og jafnvel umhverfisvottanir. Útgáfa nýrrar byggingarreglugerðar styður við þessa vegferð með endurskilgreiningu á lágmarks bindiefnis í öllum styrkleikaflokkum steypu.

Þessum breyttu áherslum höfum við hjá BM Vallá tekið fagnandi og unnið að þróun lausna fyrir byggingariðnaðinn sem hafa jákvæðari umhverfisáhrif. Berglind endurspeglar ný viðmið, bæði hvað varðar áreitisflokka steypu og minna kolefnisspor. Enda er mikill samhljómur í vistvænni steypu og því yfirlýsta markmiði BM Vallár um að öll steypuframleiðsla og starfsemi verði kolefnishlutlaus árið 2030.

Sement losar mesta kolefnið

Á heimsvísu er áætlað að byggingariðnaðurinn sé ábyrgur fyrir um 40% af heildarkolefnislosun. Steinsteypa er búin til úr grjóti, sandi, vatni og sementi, og ber sementshlutinn ábyrgð á 90% kolefnislosunar á steinsteypunni, en almennt er talið að 8% af allri kolefnislosun heimsins megi rekja til sementsframleiðslu. Það er því borðleggjandi að til þess að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum steypunnar er heppilegast að skoða fyrst sementshlutann.

Byggingarefni á Íslandi eru innflutt að stórum hluta, þar á meðal allt sement, sem þýðir að kolefnislosun við framleiðslu þeirra telur ekki í loftlagsbókhald okkar Íslendinga. Að mati BM Vallá skýtur það þó skökku við og er það því yfirlýst stefna okkar að taka ábyrgð á allri losun sem hlýst af steinsteypu, þar með talið vegna sementsnotkunar, enda eru loftslagsmálin samábyrgð allra jarðarbúa. Af þeim sökum miða áherslur okkar að því að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum sements.

Eitt mikilvægasta byggingarefnið

Steinsteypa er eitt mikilvægasta og mest notaða byggingarefnið í heiminum. Nútímasamfélög myndu ekki vera þau sem við þekkjum í dag, með samgöngubótum, innviðum, mannvirkjum og öðrum byggingum án steinsteypu og þeirra einstöku eiginlega sem hún býr yfir.

Hér á landi hentar steypa sérstaklega vel þar sem byggingar og mannvirki úr steypu þola íslenskt veðurfar, hafa langan líftíma og lágmarks viðhaldsþörf. Steinsteypa er aðalbyggingarefni um 70% allra bygginga á Íslandi og samkvæmt lífsferilsgreiningu á steyptu viðmiðunarhúsi ber steypa ábyrgð á 2/3 hluta af kolefnisspori byggingarefna hússins.

Með Berglindi -vistvænni steypu frá BM Vallá er hvergi slegið af kröfum um gæði eða endingu heldur er virðisaukinn í formi byggingarvöru sem hefur jákvæðari umhverfisáhrif.

Sjálfbærni í mannvirkjagerð nauðsynleg

Byggingariðnaðurinn þarf að stefna að sjálfbærni og hringrásarhugsun til að draga úr kolefnislosun og úrgangi ásamt því að bæta auðlindanýtingu. Þar af leiðandi verður að byrja strax á forstigshönnun að velja hráefni, byggingaraðferðir og efni til að draga úr kolefnislosun.

Öll mannvirki losa kolefni yfir lífsferil sinn, en lífsferli bygginga er skipt niður í nokkra lífsferilsfasa. Lífsferilsgreining (e. life cycle assessment, LCA) er aðferðafræði til að meta kolefnislosun frá öllum fösum lífsferils bygginga, annarra mannvirkja og innviða. Hverjum fasa fylgir kolefnislosun, iðulega gefin upp sem kg CO2íg á einhverja einingu, t.d. m2.

Berglind stefnir á kolefnishlutleysi

Nú þegar er hægt að fá Berglindi sem er með 45% minna kolefnisspor heldur en hefðbundin steypa. Við vinnum við að því hörðum höndum að því að gera Berglindi enn vistvænni með nýjum steyputegundum og mótvægisaðgerðum, enda er markmiðið að Berglind verði kolefnishlutlaus árið 2030.

Nú þegar höfum við kortlagt aðgerðir sem nema um 80% af takmarkinu um kolefnishlutleysi, og vinnum markvisst að því að finna lausnir á því sem upp á vantar með margvíslegum leiðum, nýsköpun, rannsóknum og þróun.

Heyrðu í okkur til að fá upplýsingar um Berglindi fyrir þitt mannvirki svo þú getir byggt til framtíðar með vistvænni steypu.

Algengar spurningar og svör

Er hægt að fá kolefnishlutlausa steypu?
Hvert er kolefnisspor steinsteyptra bygginga á Íslandi
Hvernig er sement búið til?