Beint í efni

SJÁLFBÆRNISTEFNA


Áherslur í samfélagslegri ábyrgð

Sjálfbærnistefna okkar er lýsandi fyrir áherslurnar í samfélagslegri ábyrgð og tekur stefnan mið af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í tengslum við umhverfisleg-, félagsleg- og stjórnháttaviðmið.

Stjórnháttaviðmið

Nýsköpun og fjárhagslegur styrkur

 • Við notum allar auðlindir eins hagkvæmlega og hægt er og stefnum á að viðhalda heilbrigðum fjármagnskostnaði
 • Við fjárfestum í nýsköpun og þróun á framsæknum umhverfisvænni framleiðsluaðferðum og vöru
 • Við tökum þátt í verkefnum utan fyrirtækisins sem stuðla að þróun og notkun á umhverfisvænni framleiðslu og efni

Eftirfylgni við lög og reglur ásamt gagnsæi

 • Við tryggjum samræmi við alþjóðleg mannréttindalög, gegn spillingu og vinnurétt starfsfólks með ferlum innan fyrirtækisins svo sem stefnu um vernd uppljóstrara
 • Við gerum strangar kröfur um viðskipti okkar við birgja og samstarfsaðila
 • Við tryggjum að hver staða innan fyrirtækisins sé mönnuð með hæfasta einstaklingnum án tillits til kyns, trúarbragða, kynþáttar eða kynhneigðar

Félagsleg viðmið

Framúrskarandi heilbrigðis- og öryggismál

 • Við ætlum að efla öryggismenningu og setjum öryggi og heilsu starfsfólks í forgang
 • Við ætlum að tryggja að allt starfsfólk skili sér heilt heim að loknum vinnudegi
 • Við ætlum að ná töpuðum tíma vegna vinnuslysa niður í núll
 • Við ætlum að efla öryggismenningu og rekum öflugt forvarnar- og fræðslustarf til að koma í veg fyrir slys eða sjúkdóma af völdum starfseminnar

Ábyrgur samfélagsþegn

 • Við viljum vera eftirsóknarverður vinnustaður sem tryggir góð starfsskilyrði og möguleika til starfsþróunar
 • Við veitum aðgengilegar upplýsingar um starfsemina, árangurinn og framleiðsluna
 • Við ætlum að vera virkur þátttakandi í verkefnum í nærsamfélaginu
 • Við höldum úti samfélagssjóðnum Hjálparhella BM Vallá og styðjum við samfélagsleg verkefni

Umhverfisleg viðmið

Eflum hringrásarhugsun

 • Við stefnum á kolefnishlutleysi í starfseminni árið 2030
 • Við ætlum að minnka kolefnisspor á hvern framleiddan rúmmetra um 30% fyrir 2024
 • Við ætlum að efla hringrásarhugsun í starfseminni, t.d. með því að draga úr úrgangi sem er óflokkaður
 • Við munum stöðugt auka endurnýtingar- og endurvinnsluhlutfall í allri okkar framleiðslu

Ábyrg notkun auðlinda

 • Við ætlum að minnka sement í steypuuppskriftum okkar
 • Við ætlum að vera enn ábyrgari í notkun á auðlindum vatns og rafmagns
 • Við ætlum að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis með ábyrgri skipulagningu (e. logistic) á flota og flutningum
 • Við höfum í heiðri ábyrga nýtingu auðlinda í allri okkar starfsemi ásamt því að lágmarka sóun í starfseminni