Beint í efni

UMHVERFISSTEFNA


Stefnt á kolefnishlutleysi 2030

Umhverfisstefna BM Vallár tekur tillit til daglegrar starfsemi, við alla framleiðslu, við val á birgjum og þjónustuaðilum.

Markmið um kolefnishlutleysi í starfseminni árið 2030 kallar á markvissa vöruþróun og nýsköpun ásamt breytingum á verkferlum og metnaðarfullum mótvægisaðgerðum svo hægt verði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í allri framleiðslu BM Vallár.

Helsti sementsframleiðandi okkar, Heidelberg Material Sement Norge, er að byggja kolefnisföngunarstöð í Brevik í Noregi þar sem gert ráð er fyrir að fanga, flytja og geyma varanlega kolefni. Afkastageta hennar verður um 400 þúsund CO2 tonn á ári, sem samsvarar u.þ.b. 50% af útblæstri verksmiðjunnar, en gert er ráð fyrir að hún verði tekin í notkun árið 2024.

Umhverfisvænna sement er forgangsmál

Steinsteypa samanstendur af sementi, steinefnum, íblendiefnum og vatni. Þar sem sementið er ábyrgt fyrir 85-90% af heildarlosun CO2 í starfsemi BM Vallár og er það því forgangsmál að bjóða fram nýjar tegundir steypu sem eru með umhverfisvænna sementi. Nú þegar getur fyrirtækið boðið viðskiptavinum sínum upp á Berglindi, vistvænni steypu sem er með allt að 45% minna kolefnisspor.

Áherslurnar miðast að því að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum frá starfseminni með því að:

  • Steypuframleiðsla og starfsemi verði kolefnishlutlaus 2030
  • Hafa ábyrga nýtingu auðlinda að leiðarljósi
  • Leggja áherslu á stöðuga vöktun, umbætur og stýringu umhverfisþátta með það fyrir augun að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda
  • Vinna að markvissri vöruþróun, nýsköpun og rannsóknum í eigin framleiðslu og í samstarfi við birgja og samstarfsaðila
  • Stuðla að hringrásarhugsun í framleiðslunni með því að endurnýta, gera við, endurframleiða og endurvinna auðlindir sem falla til í rekstri á ábyrgan hátt
  • Flokka úrgang sem fellur til í starfseminni, auka endurvinnslu og draga úr almennu sorpi/urðun ásamt því að minnka matarsóun
  • Víkja aldrei frá lagakröfum á sviði umhverfismála og viðhalda enn strangari kröfum þar sem við á
  • Stuðla að orkusparandi aðgerðum í starfseminni með því að vakta, mæla og leita leiða til að draga úr rafmagns- og vatnsnotkun